Back to Top

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 1) Administratorem Twoich danych osobowych jest DAM-POL AGRO SP. Z O.O. SP. K. możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: DĘBOWO UL. BRONIEWSKA 28, 89-110 SADKI , POLSKA, NIP: 558-186-70-50, E-mail: dam-pol@o2.pl 2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b w celu wykonania umowy. 3) Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 4) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 5) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6) Podanie danych jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli realizować z Tobą umowy. 7) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
    Copyright © 2023 eurotrac-ladowarki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: www.advit.pl